Skip to main content

Cardiologe pleit voor meer preventie hoge bloeddruk in The Lancet

  • June 11, 2021

World Hypertension Day op 17 mei vormde de aanleiding tot een nieuw overzichtsartikel over hoge bloeddruk of hypertensie dat werd gepubliceerd in het toonaangevend vaktijdschrift The Lancet. In dit artikel geven Prof. Sofie Brouwers - OLV Ziekenhuis Aalst en Vrije Universiteit Brussel - en enkele collega’s een actuele stand van zaken met betrekking tot arteriële hypertensie. Brouwers: "Voor hypertensie, een grotendeels beheersbare aandoening, blijft de graad van bewustwording, behandeling en controle ontgoochelend laag. Er is nog veel ruimte voor verbetering."

 

Hoge bloeddruk is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Eén op vier volwassenen heeft een te hoge bloeddruk, maar ondanks de actuele kennis en het bestaan van goede behandelingen krijgt maar de helft van de patiënten bij wie een hoge bloeddruk wordt vastgesteld uiteindelijk de bloeddruk onder controle. In hun overzichtsartikel benadrukken de auteurs het belang van een totaalaanpak rond hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “In België wordt de eerstelijnszorg quasi uitsluitend verzorgd door huisartsen, die een cruciale rol spelen in het opsporen, behandelen en opvolgen van de hypertensiepatiënten. Dit systeem werkt relatief goed, maar er moet zeker verder worden gekeken naar een meer complete aanpak van het probleem. Hierbij moeten hypertensienetwerken worden opgebouwd tussen de huisarts, de apotheker en de hypertensiespecialist, waarmee de zorg voor patiënten met hoge bloeddruk verder geoptimaliseerd kan worden.

Inzetten op digital health apps en gezonde levensstijl

De auteurs wijzen in hun studie ook op een nieuwe bondgenoot in de strijd rond hoge bloeddruk: digitale ondersteuning en applicaties, zoals ‘digital health’ en ‘mobile health’. Door gebruik te maken van dergelijke toepassingen wordt de patiënt meer betrokken in de opvolging en behandeling van zijn of haar bloeddruk.

Ondanks de belangrijke vooruitgang in de behandeling van hoge bloeddruk, besluiten Sofie Brouwers en haar collega’s dat het gezegde ‘beter voorkomen dan genezen’ echt wel van toepassing blijft voor hypertensie. Prof. Dr. Brouwers: “Er wordt nog te veel geïnvesteerd in het genezen van patiënten in plaats van ook op grote schaal in te zetten op preventie, m.a.w. het voorkomen dat de mensen ziek worden”. Hoge bloeddruk en bij uitbreiding hart- en vaatziekten kunnen in vele gevallen voorkomen worden door verschillende preventiemaatregelen. Hierbij is een gezonde levensstijl, met een nadrukkelijke aandacht voor voeding, beweging en lichaamsgewicht, van cruciaal belang: “We merken ook in onze dagelijkse praktijk in de hypertensiekliniek in Aalst en AZ Sint-Maria Halle dat patiënten die erin slagen om een gezonde levensstijl aan te nemen veel minder medicatie nodig hebben om een optimale bloeddruk te bekomen,” zegt Sofie Brouwers.